Orzeł BielikZespoł Szkół Nr 74 w Warszawie
lokalizacja:
 
Stowarzyszenie „Ars – Nova”  
 
Stowarzyszenie „Ars - Nova”, które działa przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia
w Zespole Szkół Nr 74 w Warszawie ul. Niepołomicka 26 prowadzi zajęcia muzyczne                         dla dzieci i młodzieży.

Zajęcia są prowadzone przez kadrę muzyczną z najwyższymi kwalifikacjami
oraz doświadczeniem pedagogicznym.

Kurs przygotowawczy dla kandydatów „Zerówka muzyczna” m.in. w programie:
-          wprowadzenie w świat muzyki
-          ćwiczenia ruchowe rozwijające ogólną sprawność fizyczną
-          ćwiczenia słuchowo – ruchowe kształcące koordynację słuchowo – ruchową, uwrażliwiające na zjawiska muzyczne
-          ćwiczenia słuchowe kształcące słuch wysokościowy, harmoniczny, intonację
-          ćwiczenia słuchowe – rytmiczne kształcące poczucie rytmu
-          kształcenie pamięci muzycznej
-          nauka piosenek popularnych, ludowych
-          ćwiczenia taneczne z elementami tańca ludowego
-          słuchanie muzyki polskich kompozytorów
-          udział w koncertach na terenie Szkoły
-          sprawdzenie warunków psychofizycznych i predyspozycji do kształcenia muzycznego do nauki w OSM I stopnia na określonym instrumencie
-          przygotowanie kandydatów do klasy I Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia  na rok szkolny 2009/2010
 
Informacje i zapisy codziennie w godz. 800 - 1500
w sekretariacie szkoły tel. 0 22 - 879 80 18

Dodatkowo dzieci i młodzież moją możliwość rozpoczęcia nauki gry na wybranym instrumencie
Czas trwania lekcji jest dostosowany do możliwości dziecka i wieku dziecka (od 15 min. do 1 godziny zegarowej).
Ponadto mają możliwość uczestniczenia w zajęciach wspomagających z języków obcych( angielski, niemiecki, rosyjski) dla uczniów Gimnazjum Nr 127 .
Można uczęszczać wyłącznie na zajęcia z instrumentu lub tylko na zajęcia ogólnomuzyczne.

Wszelkich informacji udziela:
• Sekretariat szkoły
ul. Niepołomicka 26
tel./fax. 022 879 80 18

poniedziałek-piątek, godz. 9-15

• Anna Karwowska
tel. 0 22 612 30 71

 
Stowarzyszenie „Ars - Nova”, które działa przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia
w Zespole Szkół Nr 74 w Warszawie przy ul. Niepołomickiej 26 zaprasza wszystkich chętnych
do udziału w zajęciach .
Kontakt do szkoły
 
Zespół Szkół Nr 74
ul. Niepołomicka 26, 04-256 Warszawa
tel./fax (022) 879-80-18
Projekt i realizacja: BigCom