KONKURS

                 ŚWIETLICOWY KONKURS RECYTATORSKI

                             POEZJI PATRIOTYCZNEJ

 

Regulamin:

I.Cele konkursu

    1.Pielęgnowanie postaw patriotycznych.

2.Upowszechnianie kultury języka wśród dzieci.

3.Popularyzowanie piękna i wartości narodowej kultury.

4.Ukazanie piękna polskiej ziemi.

5.Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania poezją patriotyczną.

6.Rozwijanie recytatorskich uzdolnień dzieci.

II.Udział w konkursie

Konkurs adresowany jest dla uczniów kl. 1-4 uczęszczających na świetlicę i będzie oceniany w dwóch kategoriach :

-I kategoria – kl.1-2

-II kategoria – kl.3-4

III.Kryteria oceny:

1.Wykonawców oceniać będzie jury powołane przez organizatorów.

2.W swojej ocenie jury będzie brało pod uwagę:

-opanowanie pamięciowe tekstu,

-dostosowanie wiersza do własnych możliwości interpretacyjnych, dobór repertuaru

-ogólne wrażenia estetyczne: środki teatralne- gest, rekwizyty, elementy scenograficzne,

-interpretację tekstu – ekspresję

IV.Założenia organizacyjne:

1. Konkurs odbędzie się 15 listopada o godz. 14.00 w swietlicy szkolnej Zespołu Szkół nr 74 w Warszawie.

2.Zgłoszenia uczniów będą przyjmowane przez nauczycieli świetlicy do 14 listopada.

3.Wszyscy uczestnicy dostają dyplomy , a laureaci nagrody rzeczowe.

         Serdecznie   zapraszamy    do    udziału    w   konkursie!

Organizatorzy konkursu: Martyna Małczak, Martyna Majsak

Proponowane wiersze:

M.Brykczyński „Polska”                                               L.Wiszniewski „11 Listopada”

W. Chotomska „Twój dom”                               J.Białobrzeska „Moja mała Ojczyzna”

W. Bełza „Katechizm polskiego dziecka”                   Cz.Janczarski „Barwy ojczyste”

R. Przymus „Polska”                                       Cz. Janczarski „Co to jest Polska”