Strona główna

Witamy w Zespole Szkół nr 74 w Warszawie!

projekt blizej rynku pracy

Dzisiaj na tablicy

Zapraszamy na zebrania w dniu 9 września 2019r.
 
Rodzice klas OSM godz. 17:00
Rodzice klas SP godz. 18:00
 
Rodziców klas OSM I stopnia zapraszam na walne zebranie o godz. 18:00 na którym odbędą się wybory przedstawicieli klas do Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 74. Zebranie odbędzie się w sali koncertowej szkoły.
 
O godz. 19:00 inauguracyjne zebranie Rady Rodzicow Zespołu Szkół nr 74, na które zapraszam wybranych podczas zebrań klasowych przedstawicieli wszystkich klas Szkoły Podstawowej i OSM I stopnia.
 
 
Magdalena Saganowska
Dyrektor
Zespołu Szkół nr 74 w Warszawie

Aktualności