Dokumenty do pobrania

Artykuły

  • REKRUTACJA DO OSM

    Dokumenty, które rodzice kandydata do OSM powinni dostarczyć do sekretariatu szkoły, po zapisaniu dziecka w systemie rekrutacyjnym:

    1)     wniosek z kartą informacyjną;

    2)     odpis aktu urodzenia kandydata;

    3)     opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej (w sytuacji, kiedy kandydat był pod opieką  poradni lub nie ma ukończonych 7 lat i nie uczęszczał do...