Skład Rady Rodziców OSM w roku szkolnym 2020/2021

W dniu 15 września 2020 r. odbyło się zebranie rodziców uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej, podczas którego został wybrany skład Rady Rodziców OSM w roku szkolnym 2020/2021.

RADA RODZICÓW OSM w roku szkolnym 2020/2021

Michał Paderewski, 1 C

Joanna Szymańska, 2 C, Sekretarz

Piotr Marciniszyn, 3 C, Przewodniczący

Magdalena Hayder, 4 C

Danuta Sielska-Rotblum, 5 C

Wiesława Zych-Pawłowicz, 6 C

Tomasz Pawlak, 7 C, Skarbnik

Małgorzata Bartnicka-Pokwap, 8 C, Zastępca Przewodniczącego