Rada Rodziców OSM w roku szkolnym 2021/2022

14 września 2021 r. podczas zebrania rodziców uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej 1 stopnia została wybrana Rada Rodziców OSM na kolejny rok szkolny.

W skład Rady Rodziców OSM w roku szkolnym 2021/2022 wchodzą:


Michał Paderewski, przedstawiciel klasy 1C
Piotr Marciniszyn, 2C, przewodniczący
Małgorzata Bartnicka-Pokwap, 3C, sekretarz
Marzena Toporowicz, 4C
Beata Fidrych, 5C
Danuta Sielska-Rotblum, 6C, zastępczyni przewodniczącego
Zdzisław Woch, 7C
Tomasz Pawlak, 8C, skarbnik