Program z Pandą

  Na początku pierwszego semestru zakończyliśmy ekologiczną przygodę z Fundacją WWF Polska. Program z Pandą poruszał kwestie ochrony przyrody i klimatu dla obecnych oraz przyszłych pokoleń. Uczniowie klasy 3a w świetlicy szkolnej podążając za Niedźwiedziem Brunatnym odkrywali różnorodność biologiczną otaczającego świata. Poznali najnowsze dane dotyczące zmian przyrodniczych, nauczyli się jak pomagać zagrożonym gatunkom i przeciwdziałać zmianom klimatycznym. Wzięli udział w ciekawych zajęciach prowadzonych na podstawie materiałów przygotowanych przez najlepszych specjalistów od edukacji ekologicznej. Na zakończenie uczniowie otrzymali certyfikaty za udział w programie. 

Martyna Majsak, Martyna Małczak