Bezpieczna droga do szkoły

14 września Pierwszaki pod okiem Pani Aspirant Katarzyny Wacławiak uczyły się prawidłowo i bezpiecznie przechodzić przez ulicę. Wykazały się dużą wiedzą na ten temat , a ćwiczenia praktyczne pokazały, że naprawdę są uważnymi uczestnikami ruchu drogowego. W nagrodę, na zakończenie spotkania dzieci otrzymały słodycze . Serdecznie dziękujemy Pani Aspirant, oraz organizatorom spotkania- Kierownikowi Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dzielnicy Rembertów p. Tomaszowi Andrzejewskiemu  oraz w-ce Przewodniczącemu Rady Dzielnicy p. Markowi Jarzęckiemu.

Jolanta KOKOSZKO