Nowy rok szkolny - nowa Rada Rodziców OSM!

W dniu 13 września 2022 r. podczas zebrania rodziców Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej przy ul. Niepołomickiej w Warszawie został wybrany nowy skład Rady Rodziców OSM. Podczas pierwszego spotkania Rady Rodziców zostało też wybrane jej prezydium.

Zgodnie ze statutem szkoły w skład Rady Rodziców OSM wchodzi 8 osób reprezentujących wszystkie klasy szkoły. W skład Rady Rodziców OSM na rok szkolny 2022/2023 weszli:

  1. Paulina Nesterowicz, klasa 1C, sekretarz
  2. Anna Barska, klasa 2C
  3. Anna Kołowiecka, 3C
  4. Małgorzata Bartnicka-Pokwap, 4C
  5. Piotr Marciniszyn, 5C, przewodniczący
  6. Beata Fidrych, 6C, skarbnik
  7. Danuta Sielska-Rotblum, 7C, zastępczyni przewodniczącego
  8. Zdzisław Woch, 8C.