IV Szkolny Konkurs Pianistyczny

W piątek 25 listopada 2022 roku odbędzie się w sali koncertowej naszej szkoły IV edycja Szkolnego Konkursu Pianistycznego.
Podczas konkursu uczniowie-pianiści z klas I-VIII wykonują z pamięci miniaturę fortepianową.
Uczniów zgłaszają nauczyciele do 18 listopada 2022r.

Regulamin konkursu

1.Celem konkursu jest popularyzacja formy miniatura fortepianowa oraz stworzenie uczniom możliwości prezentacji ich umiejętności.
2.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów uczących się w OSM I st.w ZS nr 74.
3.Uczestnicy zobowiązani są do wykonania miniatury fortepianowej z pamięci.
4.Przesłuchania konkursowe odbędą się w czterech grupach wiekowych:
I grupa: klasa 1-2
II grupa: klasa 3-4
III grupa:klasa 5-6
IV grupa: klasa 7-8
5.Konkurs jest jednoetapowy i odbędzie się w sali koncertowej ZS nr 74
6.Występy uczestników będzie oceniać jury -złożone z nauczycieli uczących na fortepianie w OSM I st.w ZS nr 74
Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.
7.Zgłoszenia uczestnika konkursu dokonuje nauczyciel uczący danego ucznia.
8.Harmonogram kolejności uczestników zostanie umieszczony w Librusie.

Zachęcamy do udziału w konkursie!