Szkolny konkurs instrumentów dętych

28 listopada 2022 roku odbędzie się II edycja Szkolnego Konkursu Instrumentów Dętych.
Podczas konkursu uczniowie klas I-VIII wykonają etiudę z pamięci.
Uczniów zgłaszają nauczyciele do dnia 21 listopada.
Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.

Fundatorem nagród w konkursie jest Rada Rodziców OSM I st. 

 

Regulamin

1. Organizatorem I Szkolnego Konkursu Instrumentów Dętych jest Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Zespole Szkół nr 74 przy ulicy Niepołomickiej 26 w Warszawie. Konkurs adresowany jest do uczniów tej Szkoły grających na flecie poprzecznym, klarnecie, saksofonie lub trąbce.
2. Celem konkursu jest:
- rozwijanie muzykalności młodych muzyków,
- sprawdzenie zdolności pamięciowego opanowania utworów,
- rozwijanie naturalnej ekspresji twórczej i kształcenie wyobraźni artystycznej,
- prezentowanie utworów konkursowych jako efektów pracy ucznia,
- rozwijanie chęci udziału w konkursach, koncertach i występach na scenie,
- pobudzanie i inspirowanie uczniów do większej kreatywności,
- opanowanie tremy w publicznych występach.
3. Ponadto ważnym elementem Konkursu jest stworzenie uczniom możliwości porównania własnych umiejętności z osiągnięciami innych uczestników.
4. Przesłuchania odbędą się w dniu 30 listopada 2022 r. w sali koncertowej OSM.
5. Uczestników konkursu należy zgłosić na adres M.Gerus@zs74.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 listopada 2022 r.

6. Konkurs przeprowadzony będzie w następujących kategoriach wiekowych:
Grupa I – uczniowie klas I
Grupa II – uczniowie klas II i III
Grupa III – uczniowie klas IV i V
Grupa IV – uczniowie klas VI i VII
Grupa V – uczniowie klas VIII
Uczestnicy będą występować według grup wiekowych.
7. Przesłuchania są jednoetapowe. Będą się odbywać w formie występu. Jeśli warunki sanitarne pozwolą, przesłuchania odbędą się przy udziale publiczności.
8. W programie należy wykonać obowiązkowo z pamięci jedną etiudę (lub utwór o charakterze etiudy), bez towarzyszenia fortepianu.
9. Uczestnicy są zobowiązani do przybycia co najmniej 20 minut przed wyznaczoną godziną swojego występu.
10. Harmonogram przesłuchań będzie zamieszczony w zakładce ogłoszenia w dzienniku elektronicznym Librus w dniu 25 listopada 2022r.
11. Uczestników będzie oceniać Jury złożone z pedagogów uczących na instrumentach dętych w OSM I stopnia przy ul. Niepołomickiej 26 w Warszawie.
12. Jury ustala zasady punktacji i rozdziału nagród. Tytuł laureata konkursu otrzymają uczestnicy, którzy otrzymają następującą punktację: Grand Prix 25 punktów, I miejsce – 23-24 punkty, II miejsce - powyżej 22 punktów, III miejsce – powyżej 21 punktów, wyróżnienie - powyżej 20 punktów.
13. Dla uczestników przewidziane są dyplomy uczestnictwa. Dla laureatów przewidziane są dyplomy i nagrody.
14. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.