Niezapomniany jubileusz 20-lecia Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia

 "W muzyce odnajduję coś absolutnie pięknego, nieopisywalnego, niewyrażalnego, co porusza najdelikatniejsze i najczulsze struny duszy człowieka"

                                                                                                                                                                                   Piotr Łazarkiewicz

 

20 stycznia 2023 r. w Zespole Szkół nr 74 odbyła się główna uroczystość z cyklu imprez zaplanowanych w ramach obchodów jubileuszu 20-lecia Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st.

Gospodarzami uroczystości byli: Dyrektor Zespołu Szkół nr 74 Pani Urszula Kolenda,  Wicedyrektor Pan Grzegorz Liczner, Wicedyrektor do spraw muzycznych Pani Agnieszka Preizner-Majcher.

Uroczyste obchody rozpoczęły się w kościele Św. Wacława Mszą Świętą, na której obecny był poczet sztandarowy Zespołu Szkół nr 74 pod opieką Pani Doroty Rybickiej. Uczniowie OSM I st. zapewnili oprawę muzyczną.

 

Główna część uroczystości odbyła się w murach naszej szkoły. Licznie zgromadzonych gości powitały  prowadzące uroczystość: Pani Edyta Moskwa oraz Pani Hanna Ostapczuk.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością wyjątkowi goście:  Zastępca Burmistrza do spraw oświaty Pan Aleksander Lesiński, Zastępca Burmistrza Pan Mieczysław Golónka, Przewodniczący Rady Dzielnicy Pan Arkadiusz Piotrowski, Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Rembertów Pan Marek Jarzęcki, Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Stanisław Kowalczuk, Wiceprzewodniczącą Rady Dzielnicy Rembertów Pani Barbara Burtniak oraz radni dzielnicy Rembertów, Wizytator Regionu XVI Mazowieckiego Centrum Edukacji Artystycznej Pani Agnieszka Witomska, Proboszcz parafii Świętego Wacława- ksiądz Marek Uzdowski, Prezes ZNP Pani Ewa Ochenduszka, Przewodniczący związku NSZZ "Solidarność" Pan Jerzy Smoliński, Prodziekan Wydziału Pedagogiki i Socjologii SGGW Pani Agnieszka Pawluk-Skrzypek, byli dyrektorzy placówek, dyrektorzy szkół,  przedszkoli i domów kultury, rodzice, pedagodzy, pracownicy administracji i obsługi.

Obecni byli także przedstawiciele Rad Rodziców OSM I st. i SP nr 254, a także delegacje klas V-VIII Szkoły Podstawowej nr 254.

Jako pierwsza głos zabrała Dyrektor Zespołu Szkół nr 74- Pani Urszula Kolenda, która w swoim przemówieniu podziękowała między innymi inicjatorce powstania Szkoły Muzycznej I stopnia – Pani Tamarze Jankowskiej.

Następnie przemówienie wygłosił Zastępca Burmistrza Pan Aleksander Lesiński.  

Odczytano list Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy – Pana Rafała Trzaskowskiego.

Głos zabrała także Pani Agnieszka Witomska- Wizytator Regionu XVI Mazowieckiego Centrum Edukacji Artystycznej.

Pani Agnieszka Pawluk-Skrzypek - Prodziekan Wydziału Pedagogiki i Socjologii SGGW, w swoim przemówieniu, opowiedziała o przebiegu współpracy uczelni z naszą placówką.

Życzenia szkole, uczniom, nauczycielom i rodzicom założyli Prezes ZNP Ewa Ochenduszka oraz Przewodniczący Związku NSZZ "Solidarność" Jerzy Smoliński.

Kolejnym punktem programu była prezentacja multimedialna przybliżająca historię i dorobek Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. – prezentacja została przygotowana przez Panią Ewę Król.

Drugą część uroczystości  rozpoczął występ orkiestry pod kierunkiem Pani Agnieszki Maślanki. Następnie zaprezentował się zespół muzyczny "Volta" pod kierunkiem Wojciecha Kulczyckiego. Uroczystość uświetnił również występ chóru Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia pod dyrekcją Pani Edyty Strzyckiej.

Orkiestra, chór i zespół "Volta" wspólnie zaprezentowały utwór "Koty" A. L. Webber'a.

Poloneza zatańczył zespół taneczny uczniów klasy II c prowadzony przez Panią Paulinę Szalińską.

Tę część uroczystości zakończył występ absolwentów szkoły Erwina Rabarijoely, Stanisława Rekosza i Stanisława Pańty.

Jubileusz 20-lecia z pewnością na długo zostanie w pamięci uczniów, nauczycieli, rodziców i gości.

Było to piękne i wzruszające przeżycie. Uczniowie i nauczyciele dzielili się tym, co najlepsze - muzyką określoną przez Jimmego Page'a jako najlepszy język do poruszania serc na całym świecie.

 

Fotorelacja: Joanna Sujecka OŻEŻ Studio