Nasza uczennica OSM I st. ze wsparciem firmy Grand Thornton.

Uczennica klasy 6c OSM I st. Pola Hayder od tego roku szkolnego jest stypendystką Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Na stypendium naukowe składają się wsparcie merytoryczne oraz finansowe. 
Z Funduszem od lat współpracuje wiele podmiotów. Jednym z nich jest firma Grand Thornton. 
Na początku marca odbyło się specjalne spotkanie online z Prezesem Grand Thornton, przedstawicielami Funduszu i stypendystką Polą oraz Panią Agnieszką Preizner-Majcher wicedyrektor ds. muzycznych OSM I st.
Rozmawialiśmy o  pasjach, muzyce oraz planach na zakup nowego fletu poprzecznego.