Poczet honorowy Ceremonia przy Pomniku Pamięci Kilkudziesięciu Ofiar Egzekucji Niemieckich dokonywanych w Lasach Kawęczyna

W ponizedziałek 4 września poczet honorowy Szkoły POdstawowej nr 254 oddał hołd ofiarom terroru hitlerowskiego przy Pomniku Pamięci Kilkudziesięciu Ofiar Egzekucji Niemieckich dokonywanych w Lasach Kawęczyna w latach 1939-1944. Uczniowe naszej szkoły zapalili też znicz pod pomnikiem.