Zajęcia pozalekcyjne w DK Rembertów

W imieniu Domu Kultury Rembertów przekazujemy informację o zajęciach pozalekcyjnych tam organizowanych.