Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej do klasy pierwszej OSM I st. na rok szkolny 2024/25

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej do klasy pierwszej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Zespole Szkół nr 74 w Warszawie na rok szkolny 2024/25 została umieszczona na drzwiach wejściowych szkoły.

Rodzice/ opiekunowie prawni kandydatów zakwalifikowanych proszeni są o złożenie w sekretariacie oświadczenia woli o podjęciu nauki w szkole (wzór dostępny w plikach do pobrania poniżej).

Nieprzekraczalny termin złożenia oświadczeń - 2 lipca 2024 r.

O przyjęciu do klasy pierwszej decyduje złożenie w terminie wyżej wymienionych dokumentów.

Lista kandydatów przyjętych zostanie podana 5 lipca 2024 r.

Przydział na instrumenty zostanie podany wraz z listą kandydatów przyjętych do klasy pierwszej.