Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty będzie można odbierać od 3 lipca w sekretariacie szkoły.

Sekretariat czynny w godzinach 8:00-15:00 od poniedziałku do piątku.