Regulamin zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, personelowi szkoły, rodzicom podczas pobytu i organizacji zajęć dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych w sytuacji funkcjonującego w Polsce stanu epidemicznego związanego z Covid-19 w roku szkolnym 2021/2022

W załączniku Zarządzenie nr 5/2021 zawierające  Regulamin zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom/uczniom, personelowi szkoły, rodzicom/opiekunom podczas pobytu i organizacji zajęć dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych w sytuacji funkcjonującego w Polsce stanu epidemicznego związanego z Covid-19 w roku szkolnym 2021/2022