Popołudniowa Akademia

     Dobiega końca szósta edycja programu „Popołudniowa Akademia”. Od 2009 roku w Zespole Szkół nr 74, w którego skład wchodzą trzy placówki tj. Szkoła Podstawowa Nr 254 im. Generała Franciszka Żymirskiego, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia i Gimnazjum nr 127, przy współpracy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy organizowany jest program POPOŁUDNIOWA AKADEMIA. Działania w ramach programu obejmują profilaktykę uzależnień opartą o strategię alternatyw w obszarze zagospodarowania czasu wolnego dzieci starszych klas szkoły podstawowej oraz młodzieży gimnazjalnej zamieszkałej na Osiedlu Wygoda (LSW - Wygoda). Zajęcia odbywają się godzinach popołudniowych oraz w soboty na terenie szkoły. W tym roku szkolnym w ofercie programowej znajdowały się pozalekcyjne zajęcia z historii, śpiewu, teatru, sportu, rekreacji i turystyki o następujących tytułach: Sportowe dni z Popołudniową Akademią; Teatr uczy, bawi, wychowuje; Bądź mistrzem; W poszukiwaniu przeszłości, by lepiej zrozumieć przyszłość; Zajęcia muzyczno-terapeutyczne. Studium piosenki i emisji głosu z elementami muzykoterapii, dramy i pantomimy

     Od początku realizacji programu zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, a liczba uczestników w każdym roku szkolnym wrastała dwukrotnie. Najczęściej wybieranym programem Akademii były „Sportowe dni z Popołudniową Akademią” prowadzone przez p. Elżbietę Piechowską i p. Marcina Stańczaka nauczycieli wychowania fizycznego. Na zajęcia mógł przyjść każdy, kogo interesowały rozgrywki sportowe, sporty zimowe, gry zespołowe, wycieczki rowerowe do miejsc pamięci, gry i zabawy terenowe. Uczniowie mieli okazje doświadczyć aktywnego spędzania czasu wolnego, promującego zdrowy styl życia, wolnego od substancji uzależniajacych. Ważnym elementem zajęć było promowanie zasady kulturalnego kibicowania i rozgrywania zawodów zgodnie z zasadą fair- play. A zdobyte umiejętności i wykształcone postawy uczniowie mogli zaprezentować w czasie meczu ekstraklasy Legia Warszawa- Wisła Kraków na stadionie Pepsi Arena. Uczniowie mieli również możliwość uczestniczenia w wycieczkach na Stadion Narodowy, do Muzeum Sportu, Farmy iluzji połączonych z wieloma atrakcjami i rozrywkami.

     Stałą propozycją dla uczniów zainteresowanych zgłębianiem historii były zajęcia prowadzone przez – p. Marię Małek nauczycielkę historii pt. „W poszukiwaniu przeszłości, żeby lepiej zrozumieć przyszłość”. Celem zajęć było przede wszystkim poszerzanie wiedzy historycznej na temat dziejów państwa polskiego na tle wydarzeń historii powszechnej, także kształtowanie świadomości narodowej i postaw patriotycznych, kształtowanie poczucia dumy narodowej i umiejętności dostrzegania wkładu Polaków w dorobek cywilizacyjny Europy. Tematy zajęć były realizowane przy pomocy gier dydaktycznych, mini wykładów oraz scenek w zależności od zagadnienia poruszanego na zajęciach. Uczniowie zaciekawieni byli także filmami edukacyjnymi zwłaszcza z okresu II wojny światowej. Uczestnicy bardzo chętnie brali udział w zajęciach zwłaszcza w tych, które mogły być zrealizowanie przy pomocy odgrywania przez uczniów różnych ról czyli wcielania się w postaci historyczne i odtwarzania wydarzeń z przeszłości na podstawie opanowanych faktów historycznych

     Dzięki zajęciom muzyczno-terapeutycznym, studium piosenki i emisji głosu zaangażowanym przez p. Edytę Strzycką nasi uczniowie trenowali śpiew zespołowy, solowy oraz występy publiczne. A zdobyte umiejętności mogli zaprezentować w czasie szkolnej akademii i koncertów szkolnych. W znakomitej większości zajęcia odwiedzane były przez gimnazjalistów, którzy mieli ogromną szansę ćwiczenia ulubionych piosenek młodzieżowych. Zaś talenty aktorskie dzieci mogły rozwijać na zajęciach „Teatr bawi, uczy wychowuje, i „Bądź mistrzem” prowadzonych przez p. Ewę Król – nauczycielkę języka polskiego, w których udział dawał uczestnikom wiele radości. Również możliwość rozładowanie napięcia emocjonalnego po trudnym dniu w szkole. Uczniowie wspólnie z nauczycielem planowali ruch sceniczny, dobierali stroje i rekwizyty dla postaci, zgłaszali własne propozycje utworów muzycznych do spektaklu. W trakcie prób pracowali nad dykcją, odpowiednim zachowaniem na scenie, wyrazistością wypowiedzi oraz wczuwali się w grane postacie by oddawać ich emocje. Niewątpliwie takie zajęcia uczą dzieci odpowiedzialności i współpracy w zespole i pozwalają na rozwijanie zdolności i pasji. Finałem zajęć było przedstawienie „Kopciuszek” wystawione dla uczniów i rodziców 13 czerwca w sali koncertowej naszej szkoły. Najważ- niejszym zaś atutem programu była atmosfera panująca podczas zajęć, możliwość nawią- zania nowych relacji koleżeńskich i atrakcyjne spędzenie czasu wolnego w przyjaznym środowisku, zdrowym klimacie rywalizacji o czym sami uczniowie mówili nauczycielom. Jak w poprzednich latach również w tym roku szkolnym program „Popołudniowa Akademia” odniósł sukces wychowawczy i zrealizował zadania profilaktyczne.

Koordynator programu

Agnieszka Wardak

 

 

 

 

 

Artykuł pochodzi z czasopisma "Rembertowski Dodatek Profilaktyczny"

Pełna wersja czasopisma dostępna pod podanym poniżej adresem :

 

Artykuły