Opłata za obiady

Na podstawie Zarządzenia Dyrektora nr 9 z dnia 23.08.2022 r.
stawka żywieniowa za obiad dwudaniowy wynosi 7,00 zł.

Stawka obowiązuje od 1.09.2022 r.

Koszt obiadów w lutym wyniesie

70 zł. (10 dni x 7 zł.)

OPŁATĘ ZA OBIADY

 ZA MIESIĄC LUTY PROSZĘ WPŁACAĆ DO 25 STYCZNIA.

Brak wpłaty w podanym terminie jest deklaracją rezygnacji z obiadów w danym miesiącu.

ODLICZENIA ZA OBIADY ZA STYCZEŃ MOŻNA ODLICZYĆ W MARCU.

ZA LUTY W KWIETNIU

ZA MARZEC W MAJU

ZA KWIECIEŃ W CZERWCU

ZA MAJ I CZERWIEC W LIPCU - ZWROT NA KONTO RODZICA.

 

PŁATNOŚĆ WYŁĄCZNIE PRZELEWEM W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 25 DNIA POPRZEDZAJĄCEGO MIESIĄC

(np. do 25 października za obiady w listopadzie).

wyjątkiem są miesiące wrzesień i styczeń.

za luty do 25.01. 2023 r.

za marzec do 25.02.2023 r.

za kwiecień do 25.03.2023 r.

za maj do 25.04.2023 r.

za czerwiec 25.05.2023 r.

Liczy się data zaksięgowania przelewu, a nie data dokonania przelewu przez rodzica.