Opłata za obiady

 

OPŁATĘ ZA OBIADY:

 KOSZT OBIADÓW W PAŹDZIERNIKU WYNIESIE:

154 ZŁ (22 OBIADY PO 7 ZŁ.)

Opłatę za obiady należy uiścić do 25 września.

Przed dokonaniem płatności należy złożyć Deklarację korzystania z obiadów. 

(deklarację można pobrać ze strony szkoły, lub otrzymać w szkole)

Bez złożonej deklaracji oraz opłaconych obiadów, Posiłki nie będą wydawane.

 PŁATNOŚĆ WYŁĄCZNIE PRZELEWEM W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 25 DNIA POPRZEDZAJĄCEGO MIESIĄC.

25 WRZEŚNIA ZA PAŹDZIERNIK.

25 PAŹDZIERNIKA ZA LISTOPAD

25 LISTOPADA ZA GRUDZIEŃ

 wyjątkiem są miesiące wrzesień i styczeń.

 Liczy się data zaksięgowania przelewu, a nie data dokonania przelewu przez rodzica/opiekuna.

 

PŁATNOŚĆ WYŁĄCZNIE PRZELEWEM BANKOWYM.

 Odbiorca: Zespół Szkół nr. 74  

Nr. rachunku  56 1030 1508 0000 0005 5093 7042

 PROSIMY RODZICÓW, ABY WPŁACALI NA KONTO, TYLKO TAKĄ KWOTĘ,

JAKA OBOWIĄZUJE NA DANY MIESIĄC.

 W SPRAWIE ODLICZEŃ  PROSZĘ O KONTAKT Z INTENDENTEM.

    Tel. intendent 022 879 80 18 w.26

 Mail: intendent@zs74.pl