Opłata za obiady

UWAGA

W sprawie ustalenia wysokości opłaty za obiady w czerwcu proszę kontaktować się bezpośrednio z intendentem.

OPŁATĘ ZA OBIADY

 ZA MIESIĄC CZERWIEC PROSZĘ DOKONAĆ PRZELEWU DO 25 MAJA, PO UPRZEDNIM KONTAKCIE Z INTENDENTEM.

Brak wpłaty w podanym terminie jest deklaracją rezygnacji z obiadów w danym miesiącu.

 

 

PŁATNOŚĆ WYŁĄCZNIE PRZELEWEM W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 25 DNIA POPRZEDZAJĄCEGO MIESIĄC

 do 25 maja za obiady w czerwcu.

wyjątkiem są miesiące wrzesień i styczeń.

za czerwiec do 25.05.2023 r.

 

Liczy się data zaksięgowania przelewu, a nie data dokonania przelewu przez rodzica/opiekuna.

 

PŁATNOŚĆ WYŁĄCZNIE PRZELEWEM BANKOWYM.

 

 Odbiorca: Zespół Szkół nr 74 

 

Nr. rachunku  56 1030 1508 0000 0005 5093 7042

 

 PROSIMY RODZICÓW, ABY WPŁACALI NA KONTO, TYLKO TAKĄ KWOTĘ,

JAKA OBOWIĄZUJE NA DANY MIESIĄC.

 W SPRAWIE ODLICZEŃ  PROSZĘ O KONTAKT Z INTENDENTEM.

    Tel. intendent 022 879 80 18 w.26

 Mail: intendent@zs74.pl