Opłata za obiady

 

OPŁATA ZA OBIADY:

Koszt obiadów w czerwcu wynosi 91 zł.

(13x7=91zł)

Wpłatę za obiady w czerwcu dokonujemy do 25 maja.

Nieopłacenie obiadów w w/w terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z obiadów.

 PŁATNOŚĆ WYŁĄCZNIE PRZELEWEM W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 25 DNIA POPRZEDZAJĄCEGO MIESIĄC.

Za czerwiec do 25 maja.

 Liczy się data zaksięgowania przelewu, a nie data dokonania przelewu przez rodzica/opiekuna.

 PŁATNOŚĆ WYŁĄCZNIE PRZELEWEM BANKOWYM.

 Odbiorca: Zespół Szkół nr. 74  

Nr. rachunku  56 1030 1508 0000 0005 5093 7042

 PROSIMY RODZICÓW, ABY WPŁACALI NA KONTO, TYLKO TAKĄ KWOTĘ,

JAKA OBOWIĄZUJE NA DANY MIESIĄC.

 W SPRAWIE ODLICZEŃ  PROSZĘ O KONTAKT Z INTENDENTEM.

    Tel. intendent 022 879 80 18 w.26

 Mail: intendent.zs74@eduwarszawa.pl