Nadzór pedagogiczny nad Ogólnokształcącą Szkołą Muzyczną I stopnia

Nadzór pedagogiczny nad Ogólnokształcącą Szkołą Muzyczną I stopnia w Zespole Szkół nr 74 w Warszawie z ramienia Centrum Edukacji Artystycznej sprawują wizytatorzy:

Agnieszka Zawadzka (zawadzka@cea.art.pl)

Urszula Januszewska (januszewska@cea.art.pl)

tel. 22 421 06 13

ul. Mikołaja Kopernika 36/40

00-924 Warszawa