Stołówka

                                            Stołówka szkolna

 

            OBOWIĄZKOWO ZA OBIADY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 NALEŻY WYPEŁNIĆ I DOSTARCZYĆ                 (osobiście lub mailem)

                                                           DEKLARACJĘ KORZYSTANIA Z OBIADÓW.                                                                   (Deklarację można  pobrać ze strony szkoły lub osobiście odebrać w szkole.)

Bez złożonej deklaracji i opłaconych obiadów, posiłki nie będą wydawane.

  

Na podstawie Zarządzenia Dyrektora nr 9 z dnia 23.08.2022 r.
stawka żywieniowa za obiad dwudaniowy wynosi 7,00 zł.

Koszt obiadów w listopadzie wynosi:

133 zł. ( 19 obiadów x 7 zł. Bez 2 i 3 listopada*)

*2 i 3 listopada są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych i stołówka jest nieczynna.

2 i 3 listopada nie są wliczone w koszt obiadów w listopadzie.

OPŁATĘ ZA OBIADY

 ZA MIESIĄC LISTOPAD TRZEBA WPŁACIĆ DO 25 PAŹDZIERNIKA.

Brak wpłaty w podanym terminie jest deklaracją rezygnacji z obiadów w danym miesiącu.

 

PŁATNOŚĆ WYŁĄCZNIE PRZELEWEM W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 25 DNIA POPRZEDZAJĄCEGO MIESIĄC

(np. do 25 października za obiady w listopadzie).

wyjątkiem są miesiące wrzesień i styczeń.

za listopad do 25.10.2023 r.

za grudzień do 25.11.2023

za styczeń od 01 do 05.01.2024

za luty do 25.01.2024

za marzec do 25.02.2024

za kwiecień do 25.03.2024

za maj do 25.04.2024

za czerwiec do 25.05.2024

Liczy się data zaksięgowania przelewu, a nie data wykonania przelewu przez rodzica.

 

Opłata dla nauczycieli - 11 zł. za obiad 2 daniowy. 6 zł. za zupę.

 

PŁATNOŚĆ WYŁĄCZNIE PRZELEWEM BANKOWYM.

 Odbiorca: Zespół Szkół nr 74 

Nr. rachunku  56 1030 1508 0000 0005 5093 7042

Tytułem: wpłata za obiady za miesiąc ........ 2023/2024 r, imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

 

 

 

           PROSIMY RODZICÓW, ABY WPŁACALI NA KONTO, TYLKO TAKĄ KWOTĘ,

JAKA OBOWIĄZUJE ZA DANY MIESIĄC.

 W SPRAWIE ODLICZEŃ Z POPRZEDNIEGO MIESIĄCA PROSZĘ O KONTAKT Z INTENDENTEM.

NIEOBECNOŚĆ DZIECKA NA OBIEDZIE MOŻNA ZGŁOSIĆ DO GODZINY 9:00.

   Nr. telefonu: 22 879 80 18 w.26

Mail:  intendent.zs74@eduwarszawa.pl

                                     

 

 

 

Artykuły