Stołówka

Stołówka szkolna

czynna od godz. 10:55 do 13:30

----------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------- 

Wszelkie pytanie proszę zadawać telefonicznie (tel. intendent 022 879 80 18 w.26) lub mailowo (intendent@zs74.pl)

  

UWAGA - OBOWIĄZKOWO OD ROKU SZKOLNEGO 2022/2023 R. NALEŻY WYPEŁNIĆ I DOSTARCZYĆ (osobiście lub mailem)

                        DEKLARACJĘ KORZYSTANIA Z OBIADÓW.                               (Deklarację można  pobrać ze strony szkoły lub osobiście odebrać w szkole.)

Bez złożonej deklaracji i opłaconych obiadów, posiłki nie będą wydawane.

  

Na podstawie Zarządzenia Dyrektora nr 9 z dnia 23.08.2022 r.
stawka żywieniowa za obiad dwudaniowy wynosi 7,00 zł.

Stawka obowiązuje od 1.09.2022 r.

Koszt obiadów w maju:

119 zł. (17 dni x 7 zł.)

OPŁATĘ ZA OBIADY

 ZA MIESIĄC MAJ PROSZĘ WPŁACAĆ DO 25 KWIETNIA.

Brak wpłaty w podanym terminie jest deklaracją rezygnacji z obiadów w danym miesiącu.

 

PŁATNOŚĆ WYŁĄCZNIE PRZELEWEM W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 25 DNIA POPRZEDZAJĄCEGO MIESIĄC

(np. do 25 kwietnia za obiady w maju).

wyjątkiem są miesiące wrzesień i styczeń.

za maj do 25.04.2023 r.

za czerwiec 25.05.2023 r.

Liczy się data zaksięgowania przelewu, a nie data dokonania przelewu przez rodzica.

 

Opłata dla nauczycieli - 11 zł. za obiad 2 daniowy. 6 zł. za zupę.

 

PŁATNOŚĆ WYŁĄCZNIE PRZELEWEM BANKOWYM.

 

Odbiorca: Zespół Szkół nr 74 

Nr. rachunku  56 1030 1508 0000 0005 5093 7042

Tytułem: wpłata za obiady za miesiąc ........ 2023 r, imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

 

 

 

  

PROSIMY RODZICÓW, ABY WPŁACALI NA KONTO, TYLKO TAKĄ KWOTĘ,

JAKA OBOWIĄZUJE NA DANY MIESIĄC.

 W SPRAWIE ODLICZEŃ Z POPRZEDNIEGO MIESIĄCA PROSZĘ O KONTAKT Z INTENDENTEM.

  TELEFON ( tel. intendent 022 879 80 18 w.26 )

 LUB MAILA (intendent@zs74.pl)

 

 

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

 

STAWKA DZIENNA ZA OBIADY WYNOSI   7,00 zł

UWAGA!

Kwota należna za dany miesiąc jest zmienna - zależna od dni roboczych szkoły!

Prosimy nie dokonywać płatności za pomocą ZLECEŃ STAŁYCH!

Jeśli dziecko nie jest obecne w szkole należy:

  1. Zgłosić nieobecność do Intendenta pod nr telefonu 22 879 80 18 w. 26 lub mailem.

 

 

 

Artykuły