Stołówka

Stołówka szkolna

czynna od godz. 10:55 do 13:30

----------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------- 

Wszelkie pytanie proszę zadawać telefonicznie (tel. intendent 022 879 80 18 w.26) lub mailowo (intendent@zs74.pl)

  

UWAGA - OBOWIĄZKOWO OD ROKU SZKOLNEGO 2022/2023 R. NALEŻY WYPEŁNIĆ I DOSTARCZYĆ (osobiście lub mailem)

                        DEKLARACJĘ KORZYSTANIA Z OBIADÓW.                               (Deklarację można  pobrać ze strony szkoły lub osobiście odebrać w szkole.)

Bez złożonej deklaracji i opłaconych obiadów, posiłki nie będą wydawane.

  

Na podstawie Zarządzenia Dyrektora nr 9 z dnia 23.08.2022 r.
stawka żywieniowa za obiad dwudaniowy wynosi 7,00 zł.

Stawka obowiązuje od 1.09.2022 r.

Koszt obiadów w lutym wyniesie

70 zł. (10 dni x 7 zł.)

OPŁATĘ ZA OBIADY

 ZA MIESIĄC LUTY PROSZĘ WPŁACAĆ DO 25 STYCZNIA.

Brak wpłaty w podanym terminie jest deklaracją rezygnacji z obiadów w danym miesiącu.

ODLICZENIA ZA OBIADY ZA STYCZEŃ MOŻNA ODLICZYĆ W MARCU.

ZA LUTY W KWIETNIU

ZA MARZEC W MAJU

ZA KWIECIEŃ W CZERWCU

ZA MAJ I CZERWIEC W LIPCU - ZWROT NA KONTO RODZICA.

 

PŁATNOŚĆ WYŁĄCZNIE PRZELEWEM W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 25 DNIA POPRZEDZAJĄCEGO MIESIĄC

(np. do 25 października za obiady w listopadzie).

wyjątkiem są miesiące wrzesień i styczeń.

za luty do 25.01. 2023 r.

za marzec do 25.02.2023 r.

za kwiecień do 25.03.2023 r.

za maj do 25.04.2023 r.

za czerwiec 25.05.2023 r.

Liczy się data zaksięgowania przelewu, a nie data dokonania przelewu przez rodzica.

 

Opłata dla nauczycieli - 11 zł. za obiad. 

 

PŁATNOŚĆ WYŁĄCZNIE PRZELEWEM BANKOWYM.

 

Odbiorca: Zespół Szkół nr 74 

Nr rachunku  56 1030 1508 0000 0005 5093 7042

Tytułem: wpłata za obiady za miesiąc październik 2022 r, imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

 

 

 

  

PROSIMY RODZICÓW, ABY WPŁACALI NA KONTO, TYLKO TAKĄ KWOTĘ,

JAKA OBOWIĄZUJE NA DANY MIESIĄC.

 W SPRAWIE ODLICZEŃ Z POPRZEDNIEGO MIESIĄCA PROSZĘ O KONTAKT Z INTENDENTEM.

  TELEFON ( tel. intendent 022 879 80 18 w.26 )

 LUB MAILA (intendent@zs74.pl)

 

 

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

 

STAWKA DZIENNA ZA OBIADY WYNOSI   7,00 zł

UWAGA!

Kwota należna za dany miesiąc jest zmienna - zależna od dni roboczych szkoły!

Prosimy nie dokonywać płatności za pomocą ZLECEŃ STAŁYCH!

Jeśli dziecko nie jest obecne w szkole należy:

  1. zgłosić jego nieobecność i liczbę dni nieobecności do Intendenta pod nr telefonu 22 879 80 18 w. 26
  2. a następnie przed dokonaniem wpłat na następny miesiąc skontaktować się ponownie z Intendentem
    w celu uzyskania informacji o wysokości odpisów (za nieobecności) i uzyskania informacji, jaką kwotę
    należy wpłacić na następny miesiąc.

 

 

 

Artykuły