Stołówka

Stołówka szkolna

czynna od godz. 11:30 do 14:00

----------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------- 

Wszelkie pytanie proszę zadawać telefonicznie (tel. intendent 022 879 80 18 w.26) lub mailowo (intendent@zs74.pl)

  

UWAGA - ZMIANA STAWKI ŻYWIENIOWEJ

Na podstawie Zarządzenia Dyrektora nr 4 z dnia 26.08.2021r.
stawka żywieniowa za obiad dwudaniowy wynosi 6,00zł.

Stawka obowiązuje od 1.09.2021r.

 

OPŁATA ZA OBIADY

W MIESIĄCU CZERWIEC WYNOSI

90,00zł

(15 obiadów x 6,00zł)

ostatni obiad - 23.06

 

PŁATNOŚĆ WYŁĄCZNIE PRZELEWEM

 DO 25.05 (środa)

 

Opłata dla nauczycieli - 9,50 zł za obiad  

 

PŁATNOŚĆ WYŁĄCZNIE PRZELEWEM BANKOWYM 

 

Odbiorca: Zespół Szkół nr 74 

Nr rachunku  56 1030 1508 0000 0005 5093 7042

Tytułem: wpłata za obiady za miesiąc.........2020/21r, imię i nazwisko dziecka, klasa

 

W dni wolne od zajęć dydaktycznych stołówka nie wydaje obiadów. 

Najbliższe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

- 16.06 - Boże Ciało

- 17.05 - Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

 

  

PROSIMY RODZICÓW, ABY WPŁACALI NA KONTO, TYLKO TAKĄ KWOTĘ,

 

JAKA OBOWIĄZUJE NA DANY MIESIĄC

 

W SPRAWIE ODLICZEŃ Z POPRZEDNIEGO MIESIĄCA PROSZĘ

 

O TELEFON ( tel. intendent 022 879 80 18 w.26 )

 

LUB MAILA (intendent@zs74.pl)

 

 

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

 

STAWKA DZIENNA ZA OBIADY WYNOSI   6,00 zł

UWAGA!

Kwota należna za dany miesiąc jest zmienna - zależna od dni roboczych szkoły!

Prosimy nie dokonywać płatności za pomocą ZLECEŃ STAŁYCH!

Jeśli dziecko nie jest obecne w szkole należy:

 1. zgłosić jego nieobecność i liczbę dni nieobecności do Intendenta pod nr telefonu 22 879 80 18 w. 26
 2. a następnie przed dokonaniem wpłat na następny miesiąc skontaktować się ponownie z Intendentem
  w celu uzyskania informacji o wysokości odpisów (za nieobecności) i uzyskania informacji, jaką kwotę
  należy wpłacić na następny miesiąc.

 

 

 

Artykuły

 • REGULAMIN STOŁÓWKI

  REGULAMIN STOŁÓWKI
   
  Zespołu Szkół 74 w Warszawie
   

  1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię szkolną dla uczniów, nauczycieli i pracowników.

   

  2. Obiady wydawane są dla :

  - uczniów wnoszących opłaty indywidualne

  - uczniów, których dożywianie dofinansowuje OPS

  - pracowników szkoły, którzy opłacili posiłek

   

  3. Opłaty...