Dzień Teatru

  Teatr w życiu dziecka jest bardzo ważnym czynnikiem wspomagającym jego rozwój, uaktywnia fantazję, a także marzenia i zainteresowania. Kontakt dzieci z teatrem to nie tylko oglądanie spektakli teatralnych, ale przede wszystkim zabawa w teatr. Rozbudzanie zainteresowania teatrem, odkrywania w sobie naturalnych predyspozycji i uzdolnień skłania dziecko do samodzielnej twórczości i działania. Dlatego w marcu w świetlicy obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Teatru. Z tej okazji uczniowie zgłębiali wiedzę na temat funkcjonowania teatru, poznawali różne formy teatralne oraz sami tworzyli kukiełki.