Finanse/Składki/Darowizny

Drodzy Rodzice!

W imieniu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 254 zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie naszych działań dobrowolnymi składkami na rzecz Rady Rodziców.

Dzięki wpłatom możemy wspierać i nagradzać, a także zachęcać do większej aktywności uczniów naszej szkoły. Dofinansowujemy różnego rodzaju wydarzenia sportowe, kulturalne i naukowe, itp.
Pieniądze pośrednio lub bezpośrednio wracają do naszych dzieci, a to ich dobro jest dla nas najważniejsze.  To, co robimy, robimy dla  naszych dzieci - aby ich pobyt w szkole był bezpieczniejszy, ciekawszy i przyjemniejszy.

Dzięki wpłatom możemy wspierać takie inicjatywy jak konkursy patriotyczne, muzyczne, plastyczne itp., bale, dyskoteki, koncerty, Dzień Nauczyciela, ślubowanie klas I, imprezy sportowe, wspieranie biblioteki oraz świetlicy szkolnej, nagrody i dyplomy na koniec roku.

Mamy bardzo dużo energii i pomysłów na realizację wartościowych inicjatyw, które wymagają jednak pomocy ze strony Państwa.
W związku z powyższym zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich Rodziców o wsparcie finansowe.

Pieniądze można wpłacać:

U przedstawicieli klas w Radzie Rodziców w czasie zebrań klasowych
Na konto bankowe - UWAGA! NOWY NR KONTA BANKOWEGO!

Bank Pekao SA X Oddział  w Warszawie
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 254 w Warszawie
Nr konta: 90 1240 1095 1111 0011 0195 9893

W tytule wpłaty proszę wpisać imię i nazwisko, klasę ucznia

Sugerowana wysokość wpłaty to:

- 80zł za jedno dziecko
- za drugie dziecko 40zł, za trzecie i kolejne 0zł.

Pozdrawiamy, dziękując za zrozumienie i okazane dotychczas wsparcie.

Rada Rodziców SP 254