DAROWIZNY - NR KONTA

Osoby , które chcą wesprzeć świetlicę naszych dzieci mogą dokonać wpłaty darowizny na konto:

57 1030 1508 0000 0005 50937024

Odbiorca: Zespół Szkół Nr 74

tytuł wpłaty: darowizna na rzecz świetlicy

 

Wszystkim darczyńcom z góry dziękuję w imieniu dzieci !!!

Martyna Małczak-kierownik świetlicy