INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zadania Inspektora ochrony danych osobowych

w Zespole Szkół nr 74 pełni 

Pan Marek Rochna

tel.: 602 52 33 60

mail: iodo.zs74@eduwarszawa.pl