DYREKCJA SZKOŁY

Dyrektor Zespołu Szkół nr 74

 mgr Urszula Kolenda

Wicedyrektor Zespołu Szkół nr 74 

mgr Grzegorz Liczner

Wicedyrektor do Spraw Muzycznych

 w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia w ZS nr 74

mgr Agnieszka Preizner-Majcher