Harmonogram I Ogólnopolskiego Konkursu Instrumentów Smyczkowych i Zespołów Kameralnych "Violin-Cello"

Poniżej prezentujemy harmonogram I Ogólnopolskiego Konkursu Instrumentów Smyczkowych i Zespołów Kameralnych "Violin-Cello" im. W. i K. Wiłkomirskich, 20 maja 2023 r.

Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i koncert Laureatów - ok. godz. 19:00

Podane godziny są orientacyjne i mogą ulec niewielkim zmianom.

Prosimy o przybycie 60 minut przed planowaną godziną występu.

Każdy uczestnik będzie miał zapewnioną salę do rozegrania.