Rodzice wybrali Radę Rodziców OSM na rok szkolny 2023/2024

18 września 2023 r. podczas dorocznego zebrania rodziców Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej przy ul. Niepołomickiej w Warszawie została wybrana Rada Rodziców OSM na rok szkolny 2023/2024. Nowa Rada wybrała również swoje prezydium.

Zgodnie ze statutem szkoły w skład Rady Rodziców OSM wchodzi 8 osób reprezentujących wszystkie klasy szkoły i są to:

Joanna Szymańska, klasa 1C, sekretarz
Grzegorz Pankiewicz, klasa 2C
Anna Barska, klasa 3C
Anna Kołowiecka, 4C
Małgorzata Bartnicka-Pokwap, 5C
Piotr Marciniszyn, 6C, przewodniczący
Beata Fidrych, 7C, skarbnik
Danuta Sielska-Rotblum, 8C, zastępczyni przewodniczącego

Warto odnotować, że wybory do Rady Rodziców po raz pierwszy odbyły się pisemnie, z użyciem wydrukowanych kart do głosowania. Kandydaci byli zgłaszani na początku spotkania rodziców i na podstawie zgłoszeń zostały przygotowane karty.