V Szkolny Konkurs Pianistyczny

24 listopada 2023 roku o godz.9.30 w sali koncertowej naszej szkoły odbędzie się V Szkolny Konkurs Pianistyczny.

Sposnsorem nagród w konkursie jest Rada Rodziców OSM I st.

Zapraszamy!

 

Regulamin Szkolnego Konkursu Pianistycznego

1.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów-pianistów uczących się w OSM I st. w ZS nr 74 w Warszawie.
2.Cele Konkursu:
-popularyzacja muzyki fortepianowej,
-stworzenie uczniom możliwości prezentacji swoich umiejętności.
3.Uczestnicy zobowiązani są do wykonania utworu-miniatury fortepianowej z pamięci.
4.Przesłuchania konkursowe odbędą się w czterech grupach wiekowych:
Grupa I- klasa 1c-2c
Grupa II- klasa 3c-4c
Grupa III- klasa 5c-6c
Grupa IV- klasa 7c-8c
5.Przesłuchania są jednoetapowe i odbędą się w formie występów publicznych.
6.Występy uczestników będzie oceniać Jury -złożone z nauczycieli uczących gry na fortepianie
w OSM I st. w ZS nr 74.
7.Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.