Spotkanie Samorządu Szkolnego z przedstawicielami Rad Rodziców

"Razem możemy dokonać tego, czego nie udałoby się nam dokonać, gdybyśmy działali w pojedynkę"

"Siłę czerpie się od tych, z którymi się współpracuje"

"Wszystko idzie lepiej, jeśli się działa razem"

13 listopada 2023 r. odbyło się spotkanie Samorządu Szkolnego Zespołu Szkół nr 74 z przedstawicielami Rady Rodziców Szkoły Podstawowej i Rady Rodziców OSM I st. w którym uczestniczyli:

Pani Ewa Król -Opiekun Samorządu Szkolnego.

Przedstawiciele Rady Rodziców:

Pani Marta Jankowska -Przewodnicząca RR SP254,

Pani Marta Wróblewska- RR SP 254,

Pani Dorota Pytkowska-Romanowska RR SP 254,

Pani Joanna Szymańska-RR OSM I st.,

Pan Marcin Mardyłło -RR SP 254.

Z ramienia Samorządu Szkolnego:

Marszałek Zespołu Szkół nr 74-Szymon Wróblewski - VIII a,
Zastępca Marszałka- Igor Jankowski-VI a,

Sekretarz Samorządu Szkolnego- Antonina Maślana -VI c,
Skarbnik- Szymon Woch-VII c, a także przewodniczący klas lub zastępcy klas:

-4 c- Zofia Kraśniewska,
-4 a- Otylia Szymkowska,
-5 a-Antoni Goleniowski,
-5 c-Alicja Szymońska,
-6 a-Anna Wilbrandt,
-6 c-Jakub Ofiara,
-7 a- Laura Wierzbicka,
-7 c- Szymon Woch,
-8 a- Nikola Brzezińska
-8 c- Julia Trojanowska

Spotkanie odbyło się z inicjatywy Rad Rodziców, które zaproponowały współpracę z Samorządem Szkolnym oraz wsparcie inicjatyw dzieci i młodzieży.

Poruszono kwestie:

-dyskoteki andrzejkowej 30.11.23 (w godzinach 17.00-19.30);

-pomoc RR w zorganizowaniu poczęstunku i zapewnienia oprawy muzycznej w czasie dyskoteki,

-zaproponowano atrakcje (wróżby andrzejkowe, występy magików, bitwy taneczne klas do wybranych utworów - improwizowany układ);

-poruszono sprawę nadania imienia OSM I st.
oraz pozyskania funduszy na sztandar (m.in. zbiórki
na ten cel, cegiełki rozprowadzane na koncercie);

-zaangażowania klas I-III w wybrane akcje Samorządu Szkolnego;

-zaproponowano organizację prezentacji talentów uczniowskich-"Mam talent",

-poruszono kwestię przekazywania informacji
w klasach przez przewodniczących klas,

-doceniono działania Szkolnego Koła Wolontariatu i prowadzenie strony Facebookowej szkoły.

         Pan Marcin Mardyłło zaproponował zorganizowanie warsztatów dla przedstawicieli Samorządu Szkolnego.

   Spotkanie było bardzo udane. Współpraca Samorządu i Rad Rodziców zapowiada się bardzo obiecująco.

     Bardzo serdecznie dziękuję w imieniu własnym
i całej społeczności szkolnej.

Ewa Król