Stołówka

Stołówka szkolna

czynna od godz. 10:55 do 13:30

----------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------- 

Wszelkie pytanie proszę zadawać telefonicznie (tel. intendent 022 879 80 18 w.26) lub mailowo (intendent@zs74.pl)

  

UWAGA - OBOWIĄZKOWO OD ROKU SZKOLNEGO 2022/2023 R. NALEŻY WYPEŁNIĆ I DOSTARCZYĆ (osobiście lub mailem)

                        DEKLARACJĘ KORZYSTANIA Z OBIADÓW.                               (Deklarację można  pobrać ze strony szkoły lub osobiście odebrać w szkole.)

Bez złożonej deklaracji i opłaconych obiadów, posiłki nie będą wydawane.

  

Na podstawie Zarządzenia Dyrektora nr 9 z dnia 23.08.2022 r.
stawka żywieniowa za obiad dwudaniowy wynosi 7,00 zł.

Stawka obowiązuje od 1.09.2022 r.

BARDZO WAŻNE 

OPŁATA ZA OBIADY

 ZA MIESIĄC GRUDZIEŃ PROSZĘ UIŚCIĆ MIĘDZY 1 GRUDNIA A 5 GRUDNIA PO WCZEŚNIEJSZYM KONTAKCIE Z INTENDENTENTEM.

 

 

PŁATNOŚĆ WYŁĄCZNIE PRZELEWEM W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 25 DNIA POPRZEDZAJĄCEGO MIESIĄC (np. do 25 października za obiady w listopadzie).

wyjątkiem są miesiące wrzesień i styczeń.

za wrzesień do 05.09.2022 r.

za październik do 25.09.2022 r.

za listopad do 25.10.2022 r.

za grudzień do 25.11.2022 r.

za styczeń do 05.01.2023 r.

za luty do 25.01. 2023 r.

za marzec do 25.02.2023 r.

za kwiecień do 25.03.2023 r.

za maj do 25.04.2023 r.

za czerwiec 25.05.2023 r.

Liczy się data zaksięgowania przelewu, a nie data dokonania przelewu przez rodzica.

 

Opłata dla nauczycieli - 11 zł. za obiad. 

 

PŁATNOŚĆ WYŁĄCZNIE PRZELEWEM BANKOWYM.

 

Odbiorca: Zespół Szkół nr 74 

Nr rachunku  56 1030 1508 0000 0005 5093 7042

Tytułem: wpłata za obiady za miesiąc październik 2022 r, imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

 

 

 

  

PROSIMY RODZICÓW, ABY WPŁACALI NA KONTO, TYLKO TAKĄ KWOTĘ,

 

JAKA OBOWIĄZUJE NA DANY MIESIĄC.

 

W SPRAWIE ODLICZEŃ Z POPRZEDNIEGO MIESIĄCA PROSZĘ O KONTAKT Z INTENDENTEM.

 

 TELEFON ( tel. intendent 022 879 80 18 w.26 )

 

LUB MAILA (intendent@zs74.pl)

 

 

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

 

STAWKA DZIENNA ZA OBIADY WYNOSI   7,00 zł

UWAGA!

Kwota należna za dany miesiąc jest zmienna - zależna od dni roboczych szkoły!

Prosimy nie dokonywać płatności za pomocą ZLECEŃ STAŁYCH!

Jeśli dziecko nie jest obecne w szkole należy:

  1. zgłosić jego nieobecność i liczbę dni nieobecności do Intendenta pod nr telefonu 22 879 80 18 w. 26
  2. a następnie przed dokonaniem wpłat na następny miesiąc skontaktować się ponownie z Intendentem
    w celu uzyskania informacji o wysokości odpisów (za nieobecności) i uzyskania informacji, jaką kwotę
    należy wpłacić na następny miesiąc.

 

 

 

Artykuły